กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้เกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เรื่อง การประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ องค์กรพัฒนาคุณธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
14 กุมภาพันธ์. 2567

New67-1-140267.jpg