คู่มือการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ปลูกกัญชาสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
15 มีนาคม 2566