คู่มือผู้ประกอบการ เพื่อขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563
17 มีนาคม 2566


PIC_KKHemp64update-13-07-64V4-725x1024.jpgDownload-icon.png