สถิติเกี่ยวกับวัตถุเสพติด
24 มีนาคม 2566

สถิติคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด แยกตามปี พ.ศ.และประเภทใบอนุญาต

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554


สถิติคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด แยกตามปี พ.ศ.


สถิติทะเบียนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554


สถิติมูลค่าการนำเข้าวัตถุเสพติด