ผดุงกิจ สงวนวัฒนา (2539) : ความรู้ สถานการณ์ และการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาบ้า ในเขต 9
6 มีนาคม 2566