มานิตย์ อรุณากูร จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2540) : การจ่ายยาเฟนเตอร์มีนร่วมกับเฟนฟลูรามีนในคลินิกรักษาโรคอ้วน
8 มีนาคม 2566