ทวีศักดิ์ จันมณี (2537) : พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทระบบประสาทส่วนกลางของ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้าง ร้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 มีนาคม 2566