วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชา กระทรวงสาธารณสุขภูฎาน มาเยือนไทย และขอเข้าดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่เผยแพร่ 09 ก.พ. 67

ดูเนื้อหา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำทีมเข้าพบผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่เผยแพร่ 08 ก.พ. 67

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.59 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 02 ก.พ. 67

ดูเนื้อหา
กิจกรรมขนย้ายของกลางคลังเก่ายาเสพติด ในวันที่ 24 มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 29 ม.ค. 67

ดูเนื้อหา
กิจกรรมขนย้ายของกลางคลังเก่ายาเสพติด ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 67

ดูเนื้อหา
พิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางปฏิบัติการ Set Zero ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 22 ม.ค. 67

ดูเนื้อหา
กิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 57 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่เผยแพร่ 03 ม.ค. 67

ดูเนื้อหา
กองควบคุมวัตถุเสพติด เริ่มให้บริการที่อาคาร OSSC ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้เพิ่มกระบวนงานการรับคำขออนุญาต เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ 02 ม.ค. 67

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.58 ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และใบอนุญาตนำยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 30 ธ.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.57 ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบการนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 30 ธ.ค. 66

ดูเนื้อหา